Yaşadığımız coğrafyanın klasik müziğe katkıları tarihsel olarak nasıl ve kimler tarafından oluşmuştur? Şimdi Türkiye coğrafyası, Anadolu coğrafyası, biraz daha genişletirsek Osmanlı, Selçuklu, Doğu coğrafyasında çok önemli bir yere sahibiz bu…