Popülizmin yükselişte olduğu günümüzde bundan kurtuluş yolu var mıdır, varsa nelerdir?       Yani, aslında bunu da parçalamak gerekir. Belki şöyle anlayabiliriz, Molier’in Cimri kitabında erken dönem bir burjuvazi tanımı vardır;…