İlk eserlerinizde 15. ve 17. yüzyıllar arasına yoğun bir ilginiz var, bunun sebeplerinden bahsedebilir misiniz?      Ben aslında 19. yüzyıl çalışmak istiyordum fakat Rusça bilmiyordum. Ama dediğim gibi İtalyanca,…