Yüzyıllar boyunca insan varoluşunun kökenini araştırmış, bu merakını yazılı, sözlü ve görsel tüm alanlarla taşımıştır. Kökenlerini bilme yolunda insan, ilahi hikayelerin etkisinde semboller ve metaforlar kullanarak sanatta tasvirler yaratmıştır….