Selçuk Özkorul

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.

SELÇUK ÖZKORUL

İnsanı anlamaya, insanın önemini kavramaya ve insan olmaya çalışan bir tarih öğrencisi.

SOSYAL BİLİMLER DANIŞMANI

Artboard 95 copy 90

1999 yılının dokuzuncu ayın dokuzuncu gününde İstanbul’da dünyaya geldim. Çizgi filmlerde gördüğüm çılgın bilim adamı imajına öykünerek ergenliğimde çeşitli doğa ve beşeri ilimlerle ilgilendim. 2017’de İstanbul Üniversitesi’nde Tarih bölümüne başladım ve şu anda elimden geldiğince kendimi geliştirmeye gayret ediyorum.

İnsanı konu edinen, anlamaya çalışan ve anlatan her şeyi severim çünkü “İnsan”ı severim. Bu sebeple bütün beşeri ilimlere ayrı bir ilgim vardır. Beni hakikate yaklaştırdığına inandığım her şeyi severim çünkü “Hakikat”i severim. Bu sebeple yeni bir şeyler öğrenmek ve keşfetmekten her zaman haz duyarım. Bilginin yalnızca yazıyla değil muhabbetle de aktarıldığına inanırım. Türk kültürünü her zaman benimsemek ve yaşamaktan yanayımdır. Divan, Halk ve Tasavvuf Edebiyatlarını okumaktan ve bunların musikilerini dinlemekten büyük zevk duyarım.

Sürekli şikâyet edecek bir şeyler bulan ve çevresini de ümitsizliklerle dolduran insanların cemiyete verdiği zarardan nefret ederim. İnsanların hakir görülmesini ve bunun üzerinden kendini bir sosyal statüye konumlandıranları sevmem. Kitap, eğitim, sanat, felsefe ve sair kavramların popülerleştirilerek fetişistliğinin yapılmasını ve bunların tek pusula olarak görülmesini sevmem. Cahilliğin görmezden gelinmesini, üzerinin kapatılmasını ve giderilmesi için şuursuzca reçeteler yazılmasından hoşnut olmam.

Flaps Club, insanlığın son iki yüz yılda ortaya çıkardığı, başta toplum olmak üzere özellikle münevverlerin fikir dünyalarını oluşturan sırasıyla gazete ve derginin, yerini artık internete bırakmasını fark eden ve bu mecranın nimetlerinden sonuna kadar faydalanmasını bilen bir oluşumdur. Öyle ki, kulüp hüviyetine sahip olması hasebiyle, çeşitli alanlarda sivrilen insanların bir araya gelip birbirlerine bilgi ve deneyimlerini en kolay şekilde aktarabileceği bir platformdur. Türkiye’nin entelektüel haritasını çıkarma gayreti ise en az öncekiler kadar önemli olup, genç münevver adaylarının kendilerine bir yol haritası çizmelerinde yardımcı olmaktadır.

Bir insanın münferit olarak bir yere kadar gidebileceğini, hemdert olanlarla bir araya gelip cemiyet halinde yapılan şeylerin çok daha etkili olduğunu görmemi sağlamıştır. Flapstar’lar ile yapılan röportajlar sayesinde Türkiye entelektüellerinin fikir dünyalarına alışılmışın dışında bir pencereden temaşa etme fırsatı sunmuştur.

Flaps.Club’da yayınlanan sosyal bilimler yazılarını değerlendirmek ve yayını konusunda kanaat bildirmek.

Flaps Club Youtube kanalınında yayınlanan röportajların metinleştirilmiş hallerini site için hazırlamak ve akademik çalışmalara aracılık etmek.