Köşk Münazaraları

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.

Bir sorunun etrafında toplanan grupların ve havada uçuşan fikirlerin tartışması.

ŞUBAT 2020

Coğrafya

kader midir?