Fikrî Hara-Kiri

Ne?

Ne?

Arzu edilen değil ihtiyaç duyulan.

11111 (4)

Fikirlerimizi ve tabularımızı intihara sürüklediğimiz fikrî bir çözümleme.