“Kamera dünyanın anlamını değiştirir.” demiştiniz. Sinema ve bugünkü YouTube hayatımızı nasıl simule ediyor?     Felsefede bir ayrım var: Aygıt ve alet. Aletler dünyayı değiştirir. Örneğin çekiç ve çivi. Yani…