Çağımızın ekonomik sistemi üzerine kaleme alınmış, eleştiren ve bilgilendiren bir metin.   Kapitalizm bugün dahi halk tarafından şeytani bir sistem olarak anılır. Peki, kapitalizm neden şeytani bir sistemdir? Bu algının…