1895 yılında tamamlanan Sigara ile Otoportre, ince ayrıntılar ile bezenmiştir. Edvard Munch, kendisini eserde yukarıdan izleyiciye bakan bir perspektif ile resmetmiş ve göze hemen çarpmayan imgelere başvurmuştur.   Figür dışında…