İnsanoğlunun kendi zihninin sınırlarını, çalışma şeklini ve yaptığı eylemler arasındaki sebep-sonuç ilişkisini anlama çabası Modernizm’in ortaya çıkmasının ardından 19. yy. da büyük bir hız kazanmıştır. Birçok ideolojinin doğuşunun yaşandığı bu…