Küreselleşen dünyada ihracatın önemi nedir?   Şimdi ihracatın öneminden bahsetmek istemiyorum. Dengenin öneminden bahsetmek istiyorum. Şimdi, ihracat nedir? Bir ülkenin ülkelere mal ve hizmet satmasıdır. İhracat çok önemli ise eğer…