Farklı fikirlerin önemini irdeleyen ve bu yolda ilk adım niteliğini taşıyabilecek bir metin.   Bir kişi; savunduğumuz fikirlere, sahip olduğumuz siyasi görüşe ya da inandığımız dine ters düşen fikirlere sahipse…