Bu rapor, yaklaşık üç buçuk saat boyunca süregelen Flaps Münazaraları Yönetişim tartışması için editöryal bir özet teşkil etmektedir. Kişilerin konuşmaları ve fikirleri tarafsızca ele alınmış olup, söylemler üçüncü şahıslara indirgenirken…