1842 yılında doğan Osman Hamdi Bey, Paris’e hukuk öğrenimini tamamlamak için gönderildiğinde 18 yaşındaydı. Paris’te resim sanatına merak salan Osman Hamdi, Fransız oryantalist ressamlar Jean-Léon Gérome ve Gustave Boulanger’den eğitim…