Pieter Bruegel the Elder tarafından yaratılmış eser o zamanlara ait seksen çocuk oyununu betimler. Bu oyunlardan bazıları hala günümüzde oynansa da Bruegel’in bu eseri hakkında en çok kabul gören okuma,…