Kübizm akımının en önemli temsilcilerinden biri olan İspanyol ressam Pablo Picasso, 1881 yılında dünyaya gelmiştir. Modern zamanların en önemli ve ünlü ressamlarından birisi olarak kabul edilen sanatçı dışavurumcu ve sürreal…