İş dünyasındaki örneklerden yola çıkarak, kurumsal kölelik nasıl otonomiyle yönetime dönüştürülebilir?     Bütün şirketlerin şu andaki sorunu bu. Çünkü Z kuşağı, kurumsal köleliği bilinçli bir şekilde tarif etmese bile…