Giriş Bu makalemizde Türkiye’de kentsel ve kırsal yaşamda ki aile büyüklüklerini, ekonomik yapıyı, otorite ilişkilerini ve çocuğun bu ortamda ki konumunu karşılaştırıp, alt başlıklar halinde açıklamaya çalışacağım. Aile kelimesini ilk…