Karanlık sokak Mevlevî gencin adımlarıyla çınlıyordu. Ter içinde nefes nefese koşuyordu. Her evi, her köşe başını tanıyordu ama bu tanıdık…