Tarihteki  toplumlara genel olarak  bakıldığında, yaşam tarzlarına uygun olarak, farklı tarzlarda iş bölümlerinin ihtiyaç halini almış olduğunu görmekteyiz. Zamanla bu ihtiyaç hali toplumlar büyüdükçe ve medeniyet kıvamına gelmeye başladıkça yerlerini…