İstanbul eliti kavramı var mıdır? İstanbul kişileri nasıl etkiler? Geçmişi ve bugünü ele alarak izah eder misiniz?     Evvela şunu ifade edeyim, İstanbul aslında büyük bir metropol. Evvela duruşu,…