İnsan ve hoşgörü kavramlarının kesiştiği noktayı derinlemesine irdeleyen, farkındalık yaratıcı bir metin.   “Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak evvela biz kendi benliğimize ve milliyetimize bu saygıyı duyguda düşüncede bütün davranış…