1863 Norveç doğumlu olan ressam, dışavurumculuğun en önemli ve tanınan temsilcilerindendir. Özellikle ruhsal değişimleri ve durumları ele alan eserleri Alman dışavurumcu akımının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.   Sanat tarihçisi…