Tarihe damga vurmuş iki düşünürün hümanizme dair düşüncelerini tarihsel ve akademik bir bağlamda irdeleyen, aydınlatıcı bir metin.    “Tıpkı kendisinden yüzyıllar önce yaşamış olan ‘çağdaşı’ Erasmus gibi, Stefan Zweig’ın da...