Aşina olduğumuz kavramları alışık olmadığımız şekilde irdeleyen, Popper’ın felsefesini temel alan değerli bir metin.   Popperca eleştirinin geliştiği ve bireyin uygulanan politikalarda söz sahibi olduğu bu tip  toplumlar açık toplum…