Doğada mevcut olan nesneleri betimleyen sanat eserlerini tanımlamak için kullanılan “figüratif sanat” kavramını, dışavurumcu bir şekilde yeniden gözden geçirerek modernize eden ve neo-figüratif kavramının gelişiminde büyük rol oynayan ressamlardan birisidir…