Felsefi Bir Kötümserlik: İntihar

Ne?

Ne?

Arzu edilen değil ihtiyaç duyulan.