Felsefi Bir Kötümserlik: İntihar

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.