FEMİNİZM ve TOPLUMSAL ADALET Harriet Martineau’ya göre Amerika Birleşik Devletleri eşit haklar prensiplerini temel alır fakat bu haklar sadece erkeklere tanınır ve kadınlara ikinci sınıf yurttaş muamelesi yapılır. Bağımsızlık bildirgesinin…