Soyutlama - Devrim Erbil

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.