Günümüz Türkiye’sinde elit algısı ne durumda?   Yok. Yani çok kötü. Türkiye’de elit deyince zengin bilmem ne falan anlaşılıyor ki yani Türkiye’nin eliti bireylere indirgenmiş durumda. Yani elit deyince aklına…