1863 Norveç doğumlu olan ressam, dışavurumculuğun en önemli ve tanınan temsilcilerindendir. Özellikle ruhsal değişimleri ve durumları ele alan eserleri Alman dışavurumcu akımının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.

 

Sanat tarihçisi ve önde gelen bir müze direktörü olan Jens Thiis tarafından 1909 yılında Oslo National Gallery’de sergilenmesi adına seçilen ve satın alınan The Day After, sanat dünyasında büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Bir eleştirmen tablonun “akşamdan kalma” bir hayat kadınını yansıttığını düşünse de Munch’un eserinin çizgilerinde daha farklı anlamlar ve derin bir hikaye gizliydi.

 

Kadın figürün kendinden geçmiş sarhoş hali ve masada yer alan birden fazla bardak ve şişe önceki gece kadının evinde bir ziyaretçi olduğunu işaret etmektedir. 20. Yüzyılın başlarında, Avrupa’da biraz dekolteye sahip bir kadının kendinden geçmiş bir poz ve masasında duran içki şişeleri ile birlikte direkt olarak bir hayat kadını olarak algılanması belki de Munch’un bu eseri hayata geçirmesinin asıl sebebidir. Kadının ziyaretçisinin başka bir kadın olabileceği veya evine gelen herhangi bir erkek ile sorgulanmaksızın her istediğini yapabileceği sadece o zamanların Avrupa’sında değil, günümüzde bazı ülkelerde hala tam olarak kavranamamıştır.

 

Pek tabii bu figür bir hayat kadını da olabilir fakat eserin alt metni yerine sanat dünyasında yankı uyandırmasının sebebinin bu olması acıdır. Munch geçmişte birçok hayat kadınını grotesk bir biçimde resmetse de The Day After, onun sanattaki klasik kadın anlatısı olan Madonna’ya (Meryem) farklı bir yaklaşımının somutlaşmış halidir. Yaklaşımını çok yönlü bir biçimde sergilemek isteyen Munch, kadını klasik anlatıların altında irdelemektense -şefkatli, doğurgan- onu özgür ve bohem bir hayat tarzının içerisinde resmetmeyi tercih etmiştir. Her kadın ve erkek ilk önce insan oldukları için özgürlerdir. Bu eserin hikayesi Dünya’da her zaman gardiyanlar olduğunu göstermektedir fakat çizgileri de Munch gibi sanatçılar sayesinde bu hapishanenin duvarlarının günbegün zayıfladığına işarettir.


Resmin Harmonisini Spotify’da dinlemek için tıklayın.