Kübizm akımının en önemli temsilcilerinden biri olan İspanyol ressam Pablo Picasso, 1881 yılında dünyaya gelmiştir. Modern zamanların en önemli ve ünlü ressamlarından birisi olarak kabul edilen sanatçı dışavurumcu ve sürreal eserler de vermiştir.

 

 

Entelektüel bakış açısının ve bilginin büyük bir ivme kazandığı modern dönemde, iki boyutlu bir düzlem üzerinde birden fazla perspektif vermek isteyen çoğu sanatçı kübizm tekniklerine başvurmuştur. Hayatın da sürekli olarak yoruma dayalı bir biçimde ilerlediği ve gördüğümüz şeyler üzerine inşa ettiğimiz düşüncelerimizin sürekli bir değişkenlik içerisinde olduğu göz önünde bulundurulduğu zaman, kübizmin resim sanatı içerisindeki yeri daha iyi anlaşılacaktır.

 

Pablo Picasso

 

Tutkulu ve serbest fırça darbeleri kullanılarak hayat verilen eserde Picasso’nun figür olarak sıkça kullanacağı silahşörlerin ilk örneğini görmekteyiz. Boyutu oldukça büyük olan eserde bir silahşör ve çıplak bir kadın oturur vaziyette resmedilmiştir. Eserdeki kadın figürün, Picasso’nun gerçek hayattaki son aşkı ve eşi olan Jacqueline olduğu düşünülmektedir. Sanatçının son dönem eserlerindeki birçok kadın figürde Jacqueline’in silueti belli olmaktadır.

 

 

Kariyerinin belirli dönemlerinde birçok mitolojik ve tarihi karakteri eserlerinde betimleyen Picasso, son yıllarına doğru bir kez daha tarihe dönmüş ve kendisini güçlü, erk sahibi bir silahşör olarak betimlemiştir. Kendisini giyinik bir biçimde resmeden Picasso’nun yanındaki kadın figürü çıplak olarak tasvir etmesi kariyerinin son dönemlerinde ortaya çıkan, sanatta çağdaş erotizm anlayışı ile açıklanabilir.

 

 

Rembrandt, El Greco, Velázquez gibi ressamlar da silahşörleri ve tarihi karakterleri resmetmişlerdir. Picasso, kendisini bir kahraman gibi tasvir ederken aynı zamanda bu büyük ustaların arasında yer aldığını da ima etmektedir. Yaşlanmış ve artık hayatın belirli zorluklar yaşattığı bir sanatçıdaki sanatçılık ruhunun yeniden alevlenmesi, cinsellik ve erk gücü bu eserden izleyicinin zihnine doğru yayılan en güçlü imgelerdir. 


 

Resmin Harmonisini Spotify’da dinlemek için tıklayın.