Pieter Bruegel the Elder tarafından yaratılmış eser o zamanlara ait seksen çocuk oyununu betimler. Bu oyunlardan bazıları hala günümüzde oynansa da Bruegel’in bu eseri hakkında en çok kabul gören okuma, çocukların oyunlarının da büyüklerin oyunları kadar değerli olduğudur.

 

Aynı dönemde Flemenk şair Jan van Doesborch tarafından kaleme alınan isimsiz bir şiirde de yetişkin bireyler kendilerini saf oyunlarına kaptırmış bir şekilde çocuklar ile karşılaştırılır. Ayrıca Brugel’e göre tanrının zihninde çocukların oyunları yetişkinlerin hayat gailesi kadar önem taşımaktadır.

 

Bu tablo sadece oyunları betimlemek ile kalmaz aynı zamanda izleyiciyi de farklı çocuk oyunlarını ayırt edebilmesi adına bir oyuna davet eder. Bruegel’in alt sınıfı resmettiği birçok eserden biri olan Çocuk Oyunları, Kuzey Rönesans geleneğinin önemli ve değerli bir parçasıdır.


Resmin Harmonisini Spotify’da dinlemek için tıklayın.