Kategorilendirme Felsefemiz

Ne?

Ne?

Arzu edilen değil ihtiyaç duyulan.

KATEGORİLENDİRME FELSEFEMİZ

Flaps Club olarak içerikleri sınıflandırırken ilk adımda içeriğin tüketim biçimine dikkat ederiz. Eserin tüketim biçimi onun kategorisini belirler. Belirlenen kategorilerin kendi içinde farklı başlıklara ayrılmasını eserin konusu belirler. Eserin konusunun içerik üreticisi tarafından işleniş biçimi ise onun hangi koleksiyona ait olduğunu belirler.

Fakat bu sınıflandırılmış kategorilerin belirlenmesi Flaps Club için yeterli değildir. Biz aynı zamanda daha derin bir felsefe ile kategorileri sıralamak istedik, bunun için de insanlığın gelişim sürecinden ilham aldık.

GÖR


İlk olarak bize çevremizi tanıtan “GÖR”mektir,

DİNLE


Daha sonra gelişigüzel sandığımız seslerin aslında bir anlamı olduğunu fark ederiz ve bu bize “DİNLE”meyi öğretir.

KEŞFET


Dünya bizim için gizemlerle ve bilinmezlerle doludur ve her gün bize öğretilen yeni bilgiler merakımızı kamçılamaya devam ederken artık yerimizde duramaz oluruz ve “KEŞFET”meye çıkarız.

OKU


Bu edindiğimiz onca bilgi bize gösterir ki hayat yolunda tecrübelerimizi hatırlamak ve bunların diğer insanlarla paylaşılması bize büyük fayda sağlar. Bu nedenle bunun en etkili yolu olarak “OKU”mayı öğreniriz.

SEYRET


Lakin insanlığın tekamülü burada nihayete ermez. İnsanlar kolektif bilinç oluşturabilecekleri, sınırlılıkları aşan hikayeleri “SEYRET”meye başlar.