Doğada mevcut olan nesneleri betimleyen sanat eserlerini tanımlamak için kullanılan “figüratif sanat” kavramını, dışavurumcu bir şekilde yeniden gözden geçirerek modernize eden ve neo-figüratif kavramının gelişiminde büyük rol oynayan ressamlardan birisidir Lucian Freud.

 

Freud’un Paris’e yerleşirken tamamladığı tablolarından birisi olan Hotel Bedroom, ressamın kendisinin ve o sırada ilişki yaşadığı Caroline Blackwood’un romantik ilişkisini çizgiler ile betimler.

 

Eserde ışık gayet parlak bir şekilde kadın figür de dahil herkesi aydınlatırken Freud’un vücudu adeta bir karadelik gibi tüm ışığı emer ve karanlık tonlarda betimlenmiştir. Birkaç yıl sonra bitecek ve Freud’un hayatında büyük bir çöküntü yaratacak bu ilişkinin resmi aralarında gerçekleşen iletişime dair birçok şey anlatır.

 

Freud’un otobiyografik bir anlatıya sahip sayılı eserlerinden birisi olan Hotel Bedroom, Venedik Bienali’nde ressamın kendisi tarafından sergilenmiş ve sanatçılık kariyerinde hem tarz hem de imgesel olarak önemli bir dönüm noktası olmuştur.


Resmin Harmonisini Spotify’da dinlemek için tıklayın.