Flapserlar

Nedir?

Nedir?

Flaps Club; maharetli dimağların, kayda değer fikirlerini minimal bir üslup ile sunan, seçkin bir içerik platformudur.

Flapserlar

FLAPSER KİMDİR?


 

Varoluşunu değer yaratma üzerine kuran, özgünlüğünü mânâlı fikirlerden alan birey.

Modern dünyanın Sokrates ruhlu görsel hikâye anlatıcısı.

Edebiyat yolculuğunu, “Mayası bozuk hamurlara bulansa da elimiz, Ne undan ne ekmekten ne de fırından geçeriz!” Şeklinde tanımlayan, yarım kalmış, şiirli müzikli bir dolu roman musvettesinin kâtibi, Henüz açılmamış kocaman bir rüya konservesinin sahibi,  Anılarının mirasyedisi, hayallerinin bekçisi…

Kendine bile muhalif. Hayalperest bir terakkiperver. Büyüyünce sosyolog olacak.

Gereksiz hayatın sorunlu kefili

Cesur girişimler inşa etme mühendisi. Arşimet’in dayanak noktası ve kaldıracı varsa, Cemil’in sırt çantası ve fikirleri var.

Bitmeyen ve bitmeyecek bir türküyü söyleyen; hep düşleyen, hep düşünen…

Ayaklı özgün tespitler ansiklopedisi. Lezzetli sohbetlerin membası genç tarihçi.

NEYE İNANIYORUZ?


 

Biz zarif tasarlanmış nitelikli içeriğin; Sanat, Bilim ve Felsefe ile insanı kanatlandırabileceğine inanıyoruz.