PROF. DR. LEVENT ÜRER KİMDİR?

1962 Samsun doğumluyum. Samsun Anadolu Lisesi’nde okuduktan sonra Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. 1985’te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümüne dâhil olduktan sonra orada sırasıyla yardımcı doçent, doçent, profesör olarak görev aldım.
Oradan emekli oldum. Şuanda Beykent Üniversitesi’nde devam ediyorum. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğretim üyesiyim. Fen Edebiyat Fakültesi’nde de dekan olarak şu anda görev yapmaktayım. Üç temel kitabım, Azınlıklar ve Lozan Tartışmaları, Mondros’tan Mudanya Mütarekesi’ne Türk Dış Politikası, bir de sosyal devlet üzerine yazmış olduğum üç temel kitap var. Çeşitli dergilerde milliyetçilik ve azınlık hakları üzerine makalelerim ve yine Romanlar üzerine yaptığımız aslında şu anda konusunda tek olan bir edisyonumuz var. Genç meslektaşlarımla İstanbul Üniversitesi’nde yaptığımız bir çalışmaydı. Siyasi tarih, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, siyaset sosyolojisi ama şu anda daha çok siyaset bilimi anabilim dalında doçentlik sınavlarına giriyorum. Yani YÖK şu anda beni siyaset bilimi öğretim üyesi olarak kabul ediyor. Oysa doçentliğim siyasi tarih üzerineydi. Çünkü İstanbul Üniversitesi iktisat fakültesinde daha çok tarih üzerine odaklandığımızdan biraz daha fazla tarih bilgisiyle şekillendiriyoruz kendimizi. Çünkü sosyal bilimlerde çalışan insan bir süre sonra fark ediyor ki modelleyebilmesi için ya matematik bilmesi gerekiyor ya da tarih. Doğal olarak hani modellemek adına anket vs. anlamında konuştuğumuzda ya bunu istatistik ve matematikte yapacaksınız ya da bunu tarihle modelleyeceksiniz. Biz matematiğimiz zayıf olduğu için tarihle bu işi karşılamaya çalıştık. O yüzden de hepimiz birer tarih uzmanı gibi hareket ederek tarih konusunda yoğun bilgilerle siyaset bilimindeki kavramları çözümlemeye çalıştık. Yani gibi demeyelim ama Hobsbawn’u düşündüğümüzde yıllar sonra keşfettiğimizde tarih sosyolojisi olarak; ‘’bizim ekolümüz herhalde olsa olsa budur.’’ diye düşünerek kendi kendimize şekillendirdik yaşantımızı. Ve tabi şu anda azınlık, azınlık hakları, azınlıklar ve göç dâhil olmak üzere ve yine tabi uluslararası ilişkiler teorileri başta olmak üzere yüksek lisans ve doktora derslerimde ulus ve ulusçuluk kuramları tartışmalarını yürütmeye devam ettim. Emekli olmam üzerine yine doktora dersini İstanbul Üniversitesi’nde geçen dönem de dâhil yürüttüm. Evet Levent Ürer’in özlü akademik yaşamı bu.