AHMET ARSLAN KİMDİR?


 

Ahmet Arslan (d. 1944, Urfa), Türk felsefe profesörü.

Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü (1966) mezunu. Aynı bölümde doktora (1973) ve doçentlik (1978) çalışmalarını tamamladı. 1978’de Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünde doçent, 1987’de profesör oldu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü kurarak (o zamanki adı Sosyal Bilimler Fakültesi) 1998 yılına kadar bu bölümün başkanlığını üstlendi. Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü olarak görev yaptı. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça bilmektedir. Osmanlı Kelam düşüncesi, Ortaçağ İslam Felsefesi ve İlkçağ Yunan felsefesi alanlarında kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli Batı dilleri ve Arapça’dan yaptığı çok sayıda çevirisi vardır.[1]

Tanıl Bora, Ahmet Arslan’ın “bütün dinsel düşünüş tarihiyle ilgili muazzam bir külliyat” ürettiğini belirtmiş, Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünün de Arslan’ın düşünce dünyası doğrultusunda, “felsefeden İslam’a bakma” ilgisine sahip olduğunu ifade etmiş ve bunu Ankara İlahiyat Fakültesinin yaklaşımının tersi olarak nitelemiştir. Arslan’dan etkilenenler arasında öğrencisi Zerrin Kurtoğlu ve onun İslam Düşüncesinin Siyasal Ufku kitabı bulunmaktadır.[2] Arslan, felsefi denemelerinde İslam’ın temel hak ve özgürlüklerle uyumlu bir okumasını yaparak hoşgörü konusunu işlemiş; dinî hukukun bile “insan elinden çıkma”, “akılsal” olduğunu ifade edip din yorumunda çağdaşlaşma olanağı bulunduğunu savunmuştur.[3]

İslam felsefesine ilişkin İslamî filozofların asıl işlevinin antik düşünceyi Batı’ya tekrardan ulaştırmak olduğu ve İslam felsefesinin “evrensel felsefenin gelişmesinde önemli bir anı temsil etmediği”, özgün görüşleri bulunmadığı yönündeki görüşü reddeder. Bu bağlamda T. J. de Boer gibi oryantalistlerin görüşüne katılmaz.[4]

Eserleri