17 – 22 Aralık arasında ayrı ayrı her gün; pazar günü tüm bölümleriyle yayında!

 

Ahmed Güner Sayar Kimdir?


 

İktisatçı, araştırmacı-yazar. 6 Kasım 1946, İstanbul doğumlu. Şair ve yazar Abbas Sayar’ın oğludur. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1968’de mezun oldu. Mezun olduğu fakülteye 1975’te araştırma görevlisi olarak girdi. İngiltere’de Birmingham Üniversitesi Ekonomi Bölümünde yüksek lisans yaptı (1970-72). İÜ İktisat Fakültesinde doktorasını yaptı (1976), doçentliğe (1980) ve profesörlüğe (1988) yükseldi. Çalışmalarını 1982’den sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim üyesi olarak sürdürdü. Aynı fakültenin İktisat Tarihi Ana bilim Dalı başkanlığını yaptı. Makaleleri Tarih ve Toplum, Toplum ve Bilim, Türkiye Günlüğü, Toplum ve Ekonomi, Dergâh, Türk Yurdu gibi dergilerde yayımlandı. Uzmanlık alanı iktisat teorisi ile iktisat tarihidir. 1986 yılında yayınlanan Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması adlı eseri bu alandaki önemli bir yayındır. Hocalarına da minnet borcunu ödemeye çalıştığını belirttiği ilk eseri A. Süheyl Ünver: Hayat Şahsiyeti ve Eserleri 1898-1986 (1994) çalışmasını, Bir İktisatçının Entelektüel Portresi: Sabri F. Ülgener çalışmaları izledi (1998) Esas ilgi alanı “İktisat Teorisi” ile tarihi birleştiren çalışmalardır. İktisadi yapıları incelerken iktisat teorisi ve zihniyet tahlilleri arasındaki ilişkilere önem verir. Bu yönüyle hocası olan Sabri Ülgener’in takipçisidir. Kitap ve makaleleri çeşitli dergilerde yayınlanır ve ilgiyle takip edilir. Ahmed Güner Sayar, öğrenciliği sırasında ve sonrasında İstanbul’un sanat ve kültürle yoğrulmuş seçkin muhitlerinde bulunur. Her biri abidevi niteliğe sahip olan şahsiyetlerin halkalarına dahil olur ve yetişmesine buralarda devam eder. Sonraki dönemde bu tesir eserlerine yansır, vefa örneği portreler ve biyografiler yayınlar.

 

Yeni bölümleri kaçırmamak için Youtube kanalına abone olun,

https://bit.ly/flapsclubyoutube